بازار فیلم

بازار یکم

باز فیلم اول ادامه مطلب

بازار فیلم چیست؟

در عصر ارتباطات، رسانه­های ارتباط جمعی به عنوان ابزارهایی قدرتمند و اجتناب­ناپذیر نقش اطلاع­رسانی، هدایت و شکل­دهی افکار عمومی را بر عهده دارند. نقشی که با شکل­گیری و رشد کمی و کیفی شبکه­های اسلامی به عنوان فرصتی مغتنم در اختیار فعالان عرصه­ی فرهنگ و هنر اسلامی گذاشته شده تا با انتقال اطلاعات و ارزش­های اسلامی نقش مؤثری را در این عرصه عهده­دار گردند.

رشد کیفی و کمی شبکه­های رادیویی و تلویزیونی در جهان اسلام راهکاری را پیش روی فعالان عرصه­ی فرهنگ و اقتصاد گذاشته تا با تبادل این کالاهای فرهنگی و با نگاه به بازخورد اقتصادی این مبادلات نه تنها پتانسیل موجود در حوزه­ی فرهنگی خویش را فعال نمایند، بلکه انتقال اطلاعات و ارزش­های فرهنگی را نیز مد نظر قرار دهند.